Privacy policy

Stichting TIeN, de uitgever van DUS Magazine, hecht grote waarde aan de privacy van alle gebruikers van haar online platform. Wij streven ernaar om uw persoonlijke informatie met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een van onze evenementen of anderszins gebruik maakt van de diensten van DUS Magazine, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Daarbij maken we gebruik van het platform Klaviy. Daarnaast maken wij gebruik van Plausible analytics om gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen, met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Deze gegevens zijn niet terug te leiden naar individuele gebruikers.

Doeleinden van gegevensverwerking

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere communicatie over evenementen en updates van DUS Magazine.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting TIeN en DUS Magazine zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren. Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze database is beveiligd tegen onbevoegde toegang van buitenaf.

Gegevensinzage, -correctie en -verwijdering

U heeft te allen tijde het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor dergelijke verzoeken kunt u contact opnemen via info@dus-magazine.com.

Gebruikersrechten

U heeft diverse rechten onder de AVG, waaronder het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor meer informatie over deze rechten, of om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Wijzigingen in het privacybeleid

Eventuele wijzigingen in ons privacybeleid worden gepubliceerd op onze website (https://dus-magazine.com). Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via info@dus-magazine.com.

Dit privacybeleid is effectief vanaf 1 februari 2024 en is voor het laatst bijgewerkt op 7 februari 2024.

Logo-Dus